Абдиев  Бактыбек  Абышевич

Абдиев Бактыбек Абышевич